Καλώς ήρθατε στον εξυπηρετητή «Μυρία»

του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Οδηγός Χρήσης του myria.math.aegean.gr

Oδηγοί μαθημάτων

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων

Εργαστήριο Ψηφιακής Τυπογραφίας και Μαθηματικών Εφαρμογών

Περιβαλλοντολογικά φιλικές ρυθμίσεις για υπολογιστές με LinuxΥπηρεσίες

Αίτηση για αγορά βιβλίων από τη βιβλιοθήκη

Κατάσταση Υπολογιστικής Συστοιχίας (pythagoras.math.aegean.gr)

Ftp server (πρόσβαση μόνο μέσα από τη Σάμο)

Fax Server(πρόσβαση μόνο μέσα από το Τμήμα)

PDF Distiller (πρόσβαση μόνο μέσα από το Τμήμα)