4.2. Ως σχέσεις στο Ν

       Ανακλαστικές: Καμιά.

       Συμμετρικές: R2, R3.

       Μεταβατικές: R1, R2.

       Σημείωση: Για ~ = R3, 1 ~ 2, 2 ~ 3, αλλά δεν ισχύει ότι 1 ~ 3. Αρα η R3 δεν είναι μεταβατική.

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα