4.3. Ως σχέσεις στο { 1, 2, 3 }

       Ανακλαστικές: R1, R3.

       Συμμετρικές: R2, R3.

       Μεταβατικές: R1, R2.

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα