4.4. Από την 4.3, καμιά από τις τρείς ιδιότητες δεν έπεται από τις άλλες δύο:

       Η R1 είναι ανακλαστική και μεταβατική, αλλά όχι συμμετρική.

       Η R2 είνα συμμετρική και μεταβατική, αλλά όχι ανακλαστική.

       Η R3 είναι ανακλαστική και συμμετρική, αλλά όχι μεταβατική.

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα