4.6. Δεν ισχύει 1 ~ 1 εφόσον 1 - 1 δεν είναι περιττός. Αρα η ~ δεν είναι ανακλαστική.

       1 ~ 2, 2 ~ 3, αλλά δεν ισχύει 1 ~ 3. Αρα η ~ δεν είναι μεταβατική.

       Η ~ είναι συμμετρική: x ~ y x - y περιττός y - x περιττός y ~ x.

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα