4.7. Η ~ είναι η σχέση ισοτιμίας modulo 2.

       Εχει δύο κλάσεις ισοδυναμίας: το σύνολο των περιττών αριθμών,

       και το σύνολο των άρτιων αριθμών.

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα