4.8. Εχουμε 1 ~ 0, αλλά όχι 0 ~ 1. Αρα η ~ δεν είναι συμμετρική.

       Εδώ η ~ δεν είναι ούτε ανακλαστική αφού 0 ~ 0 δεν ισχύει.

       Η ~ είναι μεταβατική: x ~ y, y ~ z x - y > 0, y - z > 0 x - z = (x - y ) + (y - z) > 0 x ~ z.

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα