4.9. Οπως στην 4.8, η ~ είναι μεταβατική αλλά δεν είναι συμμετρική.

       Είναι προφανές ότι είναι ανακλαστική.

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα