4.10. Είναι προφανές ότι είναι ανακλαστική.

         Είναι συμμετρική: x ~ y y ~ x.

         Είναι μεταβατική: x ~ y, y ~ z , x ~ z.

         Aρα η ~ είναι σχέση ισοδυναμίας.

         Για κάθε ακέραο x, = { x, - x }.

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα