4.11. Είναι προφανές ότι είναι ανακλαστική και συμμετρική.

         Δεν είναι μεταβατική: - 1 ~ 0, 0 ~ 1, αλλά όχι - 1 ~ 1.

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα