10.5.ι. Η R είναι σχέση ισοδυναμίας:

           Για a, b, c G, χρησιμοποιώντας σε κάθε περίπτωση ότι το Η είναι υποομάδα της G, έχουμε:

           1. aa-1 = e H, άρα a R a.

           2. a R b ab-1 H ba-1 = (ab-1)-1 H b R a.

           3. a R b, b R c ab-1 H, bc-1 H ac-1 = (ab-1) (bc-1) H a R c.

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα