10.6.1. aH = bH a ~ b a-1b H h = a-1b για κάποιο h H

            ah = b για κάποιο h H b aH.

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα