10.7. Εστω Η υποομάδα της G. Aπό το θεώρημα 10.1, η τάξη της H μπορεί να είναι

         1, p, q, ή pq. Εφόσον η Η είναι γνήσια υποομάδα, η τάξη της είναι p ή q, δηλ.

         πρώτος. Από το πόρισμα 10.2, η Η είναι κυκλική.

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα