10.8. Η συνάρτηση φ : aH = Ha, που στέλνει το ah στο ha είναι 1-1 και επί. Αρα .

 

Επιστροφή

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα