next up previous
Next: About this document ... Up: Άσκηση Previous: Υπόδειξη

Λύση

Έστω x2 + y2 + Ax + By + C = 0 μια των περιφερειών ($ \Pi$) που ενδιαφέρουν. Τα κοινα σημεία αυτής με την (K) βρίσκονται πάνω στην ευθεία ($ \epsilon$)

(x2 + y2 + Ax + By + C) - (x2 + y2 - R2) = Ax + By + C + R2 = 0.

\epsfig{file=ask58.eps, scale=.8}
Η ευθεία ($ \epsilon$) επειδή τέμνει την (K) στα άκρα διαμέτρου διέρχεται από το κέντρο του (K) που είναι η αρχή των αξόνων O(0, 0). Άρα έχουμε

A0 + B0 + C + R2 = 0        $\displaystyle \leadsto$        C = - R2.

Οι περιφέρειες ($ \Pi$) διέρχονται από το σημείο P($ \alpha$,$ \beta$), συνεπώς

$\displaystyle \alpha^{2}_{}$ + $\displaystyle \beta^{2}_{}$ + A$\displaystyle \alpha$ + B$\displaystyle \beta$ - R2 = 0.

Αν (x0, y0) οι συντεταγμένες των κέντρων των ($ \Pi$), τότε A = - 2x0 και B = - 2y0. Αντικαθιστούμε στην παραπάνω και βρίσκουμε ότι τα κέντρα των ($ \Pi$) ικανοποιούν την εξίσωση

$\displaystyle \alpha^{2}_{}$ + $\displaystyle \beta^{2}_{}$ - 2x0$\displaystyle \alpha$ - 2y0$\displaystyle \beta$ - R2 = 0

Συνεπώς ο ζητούμενος γεωμετρικός τόπος είναι η ευθεία

2$\displaystyle \alpha$x + 2$\displaystyle \beta$y = $\displaystyle \alpha^{2}_{}$ + $\displaystyle \beta^{2}_{}$ - R2.Aristophanes Dimakis
1999-10-05