next up previous
Next: Άσκηση Up: Άσκηση Previous: Υπόδειξη

Λύση

Προφανώς οι ευθείες AB, CD και BC, DA ανά ζεύγη ικανοποιούν τη συνθήκη παραλληλίας (22). Η διαγώνιος AC ανήκει στις δέσμες των AB, DA και BC, CD. Συνεπώς η διαγώνιος έχει εξίσωση της μορφής

2x + 3y + 3 + $\displaystyle \lambda$(x - 2y + 4) = 0,  
- x + 2y + 4 + $\displaystyle \mu$(2x + 3y - 7) = 0.  

Αφού οι δύο εξισώσεις ταυτίζονται έχουμε από (23)
$\displaystyle {\frac{\lambda+2}{2\mu-1}}$ = $\displaystyle {\frac{-2\lambda+3}{3\mu+2}}$ = $\displaystyle {\frac{4\lambda+3}{-7\mu+4}}$.      

Το σύστημα αυτών των εξισώσεων έχει λύση $\lambda$ = - 5/4, $\mu$ = 4/5 που δίνει AC :  3x - 22y + 8 = 0.

Παρόμοια βρίσκουμε την διαγώνιο BD :  13x + 2y - 8 = 0.Aristophanes Dimakis
1999-10-05