next up previous
Next: 'Ασκηση 7 Up: 'Ασκηση 6 Previous: Υπόδειξη


Λύση

Επειδή η $f $ είναι παραγωγίσιμη στο $[0,1]$ θα είναι και συνεχής σ' αυτό. Σύμφωνα με γνωστό θεώρημα θα έχει ελάχιστο στο διάστημα $[0,1]$. Αρκεί να δείξουμε ότι δεν μπορεί να είναι το $0$ ή το $1$. 'Εστω ότι το $0$ είναι ελάχιστο, τότε

\begin{displaymath}f(0) \leq f(x), \;
\forall x \in [0,1]\end{displaymath}

και άρα

\begin{displaymath}\frac{f(x) - f(0)}{x} \geq 0, \; \; \forall x \in [0,1].\end{displaymath}

Παίρνοντας όρια στη ανισότητα, από τον ορισμό της παραγώγου στο $0$ και από γνωστή ιδιότητα των ορίων, έχουμε ότι

\begin{displaymath}f'(0) = \lim\limits_{x \to 0}\frac{f(x) - f(0)}{x} \geq 0.\end{displaymath}

Η σχέση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την υπόθεση ότι $f'(0) < 0$. 'Ομοια απορρίπτουμε και την περίπτωση το $1$ να είναι ελάχιστο.

'Ασκηση 6 Υπόδειξη
Antonis Tsolomitis
1999-11-11