next up previous
Next: Λύση Up: Άσκηση 6 Previous: Άσκηση 6


Υπόδειξη

Θεωρείστε την συνάρτηση $\varrho_B:\mathbb R^n\rightarrow \mathbb R$ με

\begin{displaymath}\varrho_B (x)=
\inf_{y\in B} \varrho (x,y) .\end{displaymath}

Ο περιορισμός της στο $A$ είναι συνεχής και $>0$. Άρα έχει θετικό ελάχιστο.

Άσκηση 6 Λύσηroot
1999-07-29