next up previous
Next: Υπόδειξη Up: Γραμμικά Συστήματα και Πίνακες Previous: Λύση

Άσκηση 33

Να βρεθεί ο αντίστροφος του παρακάτω πίνακα χρησιμοποιώντας στοιχειώδεις μετασχηματισμούς γραμμών.

\begin{displaymath}B=\left(\begin{array}{ccc}
1 & -2 & 2\\
2 & -3 & 6\\
1 & 1 & 7
\end{array}\right).\end{displaymath}

Vassilis Metaftsis
1999-09-15