next up previous
Next: Λύση Up: Άσκηση 39 Previous: Άσκηση 39

Υπόδειξη

Προσέξτε ότι τα διανύσματα $(2,2)$ και $(5,5)$ είναι γραμμικώς εξαρτημένα και άρα το ένα γράφεται σαν πολλαπλάσιο του άλλου.

Vassilis Metaftsis
1999-09-15