next up previous
Next: Άσκηση 44 Up: Άσκηση 43 Previous: Υπόδειξη

Λύση

Θεωρούμε την συνήθη βάση του $\mathbb R^3$, $e_1,e_2,e_3$. Eφόσον τα διανύσματα $e_1,e_2,e_3$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητα από Θεώρημα 18 υπάρχει μοναδική απεικόνιση $F$ ώστε $F(e_1)=(1,2,0,-4)$, $F(e_2)=(2,0,-1,-3)$ και $F(e_3)=(0,0,0,0)$. Επιπλέον, η Im$F$ παράγεται από τα διανύσματα που μας δίνονται αφού κάθε στοιχείο του $\mathbb R^3$ παράγεται από τα $e_1,e_2,e_3$. Άρα η παραπάνω είναι η ζητούμενη γραμμική απεικόνιση. Ο γενικός τύπος της $F$ δίνεται από την

\begin{displaymath}F(x,y,z)=F(xe_1+ye_2+ze_3)=\end{displaymath}


\begin{displaymath}x(1,2,0,-4)+y(2,0,-1,-3)=
(x+2y,2x,-y,-4x-3y).\end{displaymath}Vassilis Metaftsis
1999-09-15