next up previous
Next: Υπόδειξη Up: Διανυσματικοί Χώροι Previous: Λύση

Άσκηση 5

Δείξτε ότι ο $V=\mathbb R^2$ δεν είναι διανυσματικός χώρος πάνω στο $\mathbb R$ με τις ακόλουθες πράξεις: $(x_1,y_1)+(x_2,y_2)=(x_1+x_2,y_1+y_2)$, $c(x_1,y_1)=
(c^2x_1,c^2y_1)$.Vassilis Metaftsis
1999-09-15