next up previous
Next: Υπόδειξη Up: Εσωτερικά Γινόμενα, Καθετότητα Previous: Στοιχεία Θεωρίας

Άσκηση 56

Έστω $V=\mathbb R^2$. Ορίζω την απεικόνιση $(-,-):V\times V\rightarrow \mathbb R$ με τύπο

\begin{displaymath}((x_1,y_1),(x_2,y_2))=x_1y_1-x_1y_2-x_2y_1+3x_2y_2\end{displaymath}

για κάθε $(x_1,x_2),(y_1,y_2)\in V$. Δείξτε ότι το παραπάνω είναι ένα θετικά ορισμένο εσωτερικό γινόμενο.Vassilis Metaftsis
1999-09-15