next up previous
Next: Άσκηση 13 Up: Άσκηση 12 Previous: Υπόδειξη

Λύση

Υποθέτω ότι

\begin{displaymath}x(u+v)+y(u-v)+z(u-2v+w)={\bf0}\end{displaymath}

όπου $x,y,z$ στοιχεία του σώματος. Τότε

\begin{displaymath}(x+y+z)u+(x-y-2z)v+zw={\bf0}\end{displaymath}

. Αλλά ξέρουμε ότι τα $u,v,w$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητα, άρα στην παραπάνω εξίσωση οι συντελεστές των $u,v,w$ είναι μηδέν. Άρα $x+y+z=0$, $x-y-2z=0$ και $z=0$. Xρησιμοποιώντας την τρίτη εξίσωση λύνουμε τις δύο πρώτες και βρίσκουμε $x=y=z=0$. Άρα τα $u+v,u-v,u-2v+w$ είναι γραμμικώς ανεξάρτητα.Vassilis Metaftsis
1999-09-15