next up previous
Next: Λύση Up: Άσκηση 30 Previous: Άσκηση 30

Υπόδειξη

Φέρτε τον επαυξημένο πίνακα του συστήματος στην αναγμένη του μορφή και έπειτα λύστε τις εξισώσεις.

Vassilis Metaftsis
1999-09-15