next up previous
Next: Υπόδειξη Up: Γραμμικά Συστήματα και Πίνακες Previous: Λύση

Άσκηση 32

Να βρεθεί ο αντίστροφος του παρακάτω πίνακα χρησιμοποιώντας στοιχειώδεις μετασχηματισμούς γραμμών.

\begin{displaymath}A=\left(\begin{array}{ccc}
1 & 0 & 2\\
2 & -1 & 3\\
4 & 1 &8
\end{array}\right).\end{displaymath}

Vassilis Metaftsis
1999-09-15