Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών, Μαθηματικού Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ιδρύσει το εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών, Μαθηματικού Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας.

Σκοπός αυτού του εργαστηρίου, είναι και η υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται γενικά με την Ψηφιακή Τυπογραφία και τις Μαθηματικές Εφαρμογές.

Οι στόχοι που τέθηκαν από την ίδρυσή του μεταξύ άλλων είναι

Εργασίες

Το λογότυπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986

Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
Liddell-Scott-Κωνσταντινίδου


Βιβλία

Βιβλία σε Nemeth Braille

Η σφίγγα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σε αρχείο γραμματοσειράς


Αθηναΐς: Νέα γραμματοσειρά τίτλων

Οδηγίες εγκατάστασης TEX σε Windows

Γραμματοσειρές και TEX

Πακέτα TeX

Υποδείγματα αρχείων TEX

Ενδιαφέροντες δεσμοίΑρχική Σελίδα
Created by Antonis Tsolomitis on 17/Apr/2002
Modified on 23/Nov/2017