Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών, Μαθηματικού Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ιδρύσει το εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών, Μαθηματικού Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας.

Σκοπός αυτού του εργαστηρίου, είναι και η υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται γενικά με την Ψηφιακή Τυπογραφία και τις Μαθηματικές Εφαρμογές.

Οι στόχοι που τέθηκαν από την ίδρυσή του μεταξύ άλλων είναι

Εργασίες


Το εργαστήριο έχει εδώ και χρόνια εγκαταληφθεί από το Τμήμα Μαθηματικών.
→→→Οι περισσότερες εργασίες για λόγους συντήρησης μεταφέρθηκαν←←←
εδώ και εδώ.

Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
Liddell-Scott-Κωνσταντινίδου


latex2nemeth

Πακέτα TeX

Αρχική Σελίδα
Created by Antonis Tsolomitis on 17/Apr/2002
Modified on 23/Nov/2017