Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών, Μαθηματικού Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ιδρύσει το εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών, Μαθηματικού Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας.

Σκοπός αυτού του εργαστηρίου, είναι και η υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται γενικά με την Ψηφιακή Τυπογραφία και τις Μαθηματικές Εφαρμογές.

Οι στόχοι που τέθηκαν από την ίδρυσή του μεταξύ άλλων είναι

Εργασίες

Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
Liddell-Scott-Κωνσταντινίδου


Βιβλία

Βιβλία σε Nemeth Braille

Το σήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
σε αρχείο γραμματοσειράς


Αθηναΐς: Νέα γραμματοσειρά τίτλων

Οδηγίες εγκατάστασης TEX σε Windows

Γραμματοσειρές και TEX

Πακέτα TeX

Υποδείγματα αρχείων TEX

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986

Ενδιαφέροντες δεσμοί


Τελευταία Ενημέρωση 2/Μαΐου/2017 Αρχική Σελίδα