Πρόλογος

 

Οι ασκήσεις αυτές γράφτηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ για τη βοήθεια των φοιτητών του μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου που παρακολουθούν το μάθημα «Θεωρία Πιθανοτήτων». Η παρουσίαση της ύλης ακολουθεί τη σειρά του εγχειριδίου Probability Theory των P.P Bocharov και A. B. Pechinkin που εξεδόθη στη Μόσχα το 1994.

Θέλω να ευχαριστήσω τους υπεύθυνους του προγράμματος καθ. Ν. Χατζησάββα και επικ.καθ. Γ. Τσαπόγα για την άριστη συνεργασία μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την κ. Μ. Κοτέ για την φιλότιμη φροντίδα που επέδειξε κατά την δακτυλογράφηση και διμόρφωση του υλικού. Ελπίζω το αποτέλεσμα να βρει ανταπόκριση στους σκληρά δοκιμαζόμενους φοιτητες.

 

Καρλόβασι 16/6/99 Δ. Γ. Κωνσταντινίδης

 

 

 

Περιεχόμενα