Απλές κινήσεις για εξοικονόμιση ενέργειας σε έναν υπολογιστή με Linux.


Επεξεργαστής

Χρησιμοποιείστε το applet του desktop σας που ρυθμίζει την πολιτική συχνότητας του επεξεργαστή και επιλέξτε την πολιτική ondemand. Αν δεν σας επιτρέπει η εγκατάστασή σας να το κάνετε, τότε μπορείτε να επεμβείτε ως root εκτελώντας τις εξής εντολές

/sbin/modprobe p4-clockmod
/sbin/modprobe acpi_cpufreq
/sbin/modprobe cpufreq_ondemand
echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo ondemand > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor

Για μόνιμη ρύθμιση, αντιγράψτε αυτές τις εντολές στο αρχείο /etc/rc.local
Οι τελευταίες δύο γραμμές ίσως να θέλουν μικρές τροποποιήσεις ανάλογα με το αν έχετε απλό ή διπύρηνο επεξεργαστή.

Στα πολύ καινούργια μοντέλα επεξεργαστών αυτό το κάνει μόνος του ο επεξεργαστής αν είναι ενεργοποιημένη η σχετική ρύθμιση του Bios. Ελέξτε το Bios που έχετε.


Screensaver

Τα screensavers γενικώς δεν προσφέρουν τίποτα και το μόνο που κάνουν είναι να καταναλώνουν ρεύμα. Επιλέξτε για screensaver το «blank screen» και δηλώστε ενεργοποίηση σε 3 ή 4 λεπτά. Αυτό εξοικονομεί ρεύμα από τον επεξεργαστή και τον δίσκο γιατί τα άλλα screensavers που δείχνουν οτιδήποτε, είτε βάζουν τον επεξεργαστή να δουλεύει σκληρά είτε χρησιμοποιούν συνεχώς τον δίσκο για να διαβάζουν εικόνες.

Το παραπάνω όμως δεν εξοικονομεί τίποτα από την κατανάλωση ρεύματος της οθόνης. Για αυτό δείτε την επόμενη παράγραφο.

Οθόνη

Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο /etc/X11/xorg.conf περιέχει τα εξής:

Το section Monitor θα πρέπει να έχει τη γραμμή

        Option      "dpms"

(Για τις nvidia κάρτες γραφικών αυτό είναι Option "dpms" "true").

Το section ServerLayout θα πρέπει να περιέχει τις γραμμές:

Option "SuspendTime"  "4"
Option "OffTime"  "5"

Αυτά θα κάνουν suspend την οθόνη μετά από 4 λεπτά αδράνειας και θα την κλείσουν στα 5 λεπτά. Υπάρχει και η επιλογή StandbyTime αλλά δεν προσφέρει τίποτα από πλευράς κατανάλωσης ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε απλούστερο window manager

Δοκιμάστε ελαφρύτερους window managers. Το xfce για παράδειγμα μπορεί να κάνει τα περισσότερα από ό,τι κάνουν Gnome και KDE καταναλώνοντας πολύ λιγότερη ενέργεια.

Εγκαταστήστε το flashblock στο Firefox

Το firefox στο μενού Tools (Εργαλεία) έχει την επιλογή Add-ons (Πρόσθετα). Από εκεί μπορείτε να εγκαταστήσετε την επέκταση Flashblock.

Διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο έχουν πολλά flash αρχεία ενώ ο χρήστης μπορεί να θέλει να δει ένα ή κανένα. Τα flash αυτά καναταλώνουν τεράστιους υπολογιστικούς πόρους χωρίς λόγο αν δεν θέλετε να τα δείτε. Με το flashblock θα βλέπετε μόνο όσα θέλετε με ένα απλό κλικ.

Εγκαταστήστε το Nuke Anything Enhanced στο Firefox

Αυτό το plugin σας επιτρέπει να αφαιρέσετε οτιδήποτε από μια σελίδα πριν την στείλετε στον εκτυπωτή, εξοικονομόντας toner/μελάνι και ενέργεια.

Χρησιμοποιήστε Laptop αλλά κλείστε infrared και pcmcia services.

Τα laptops καταναλώνουν πολύ λιγότερο ρεύμα από ό,τι τα desktops. Προτιμίστε τα αλλά απενεργοποιήστε τις ενεργοβόρες (και συνήθως μη χρησιμοποιούμενες) συσκευές. Ειδικά η pcmcia και infrared καταναλώνουν πάρα πολύ ρεύμα και συνήθως δεν τις χρησιμοποιούμε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την pcmcia βάζοντας απλά τις παρακάτω εντολές στο /etc/rc.local:

/sbin/modprobe -r pcmcia
/sbin/modprobe -r yenta_socket
/sbin/modprobe -r pcmcia_core

Για να βεβαιωθείτε ότι αυτά τα modules είναι φορτομένα εκτελέστε πριν

lsmod | grep pcmcia

Με ανάλογες εντολές μπορείτε να αφαιρέσετε και τα modules για τη θύρα των υπερύθρων. Από το εργαλείο ρύθμισης του συστήματος θα μπορέσετε να βρείτε ποια modules φορτώνει ο πυρήνας για τις υπέρυθρες ώστε να τα αφαιρέσετε.