Διάφορα είδη αρχείων.

Πώς μπορώ να ανοίξω zip archives προερχόμενα από Microsoft Windows, που περιέχουν αρχεία με ελληνικά ονόματα;

Πώς μπορώ να επεξεργαστώ φωτογραφίες;

Πώς μπορώ να μετατρέψω ένα video από ένα format σε ένα άλλο;

Πώς μπορώ να σώσω ένα video από το youtube ή άλλο ανάλογο site;

Πώς μπορώ να μετατρέψω όλα τα mp3 ενός καταλόγου σε ogg;

Ανοίγω mp3 αρχεία με οποιοδήποτε πρόγραμμα και τα στοιχεία τους εμφανίζονται με ακατάληπτους χαρακτήρες.

Πώς μπορώ να μετατρέψω αρχεία PDF σε djvu;

Πώς μπορώ να ανοίξω zip archives προερχόμενα από Microsoft Windows, που περιέχουν αρχεία με ελληνικά ονόματα;


Αν εργάζεστε στη Μυρία τρέξτε σε ένα τερματικό την εντολή:

grunzip archive.zip

όπου archive.zip είναι το zip αρχείο που θέλετε να ανοίξετε. Το πρόβλημα αυτό είναι περίπλοκο και τα γραφικά εργαλεία δεν δουλεύουν. Για μια εξήγηση του τι συμβαίνει και πώς μπορείτε να δώσετε την ίδια δυνατότητα στο προσωπικό σας (Linux) μηχάνημα πατήστε εδώ.Πώς μπορώ να επεξεργαστώ φωτογραφίες;

Το πιο απλό και εύχρηστο εργαλείο για τον γενικό χρήστη είναι το picasa (προϊόν του Google).

Βρείτε το στα μενού ή ξεκινήστε το από τη γραμμή εντολών με την εντολή

picasa&

Το πιο ισχυρό εργαλείο είναι το gimp. Βρείτε το στα μενού ή ξεκινήστε το από τη γραμμή εντολών με την εντολή

gimp&Πώς μπορώ να μετατρέψω ένα video από ένα format σε ένα άλλο;

Η απλούστερη λύση είναι η εξής: Σε ένα τερματικό (Εφαρμογές->Τερματικό) για να μετατρέψετε πχ το
video.wmv σε format AVI εκτελείτε την εντολή:

ffmpeg -i video.wmv video.avi

Το ίδιο ισχύει και για άλλα formats όπως το flash (flv) που χρησιμοποιείται στο youtube και αλλού.

Αν η ποιότητα δεν σας ικανοποιεί μπορείτε να διατηρήσετε την αρχική ποιότητα με

ffmpeg -sameq -i video.wmv video.avi

αλλά ίσως το μέγεθος του αρχείου avi να μεγαλώσει πολύ.

Πώς μπορώ να σώσω ένα video από το youtube ή άλλο ανάλογο site;

Εγκαταστήστε στο Firefox την επέκταση UnPlug: Στο Firefox, Εργαλεία->Πρόσθετα, και εκεί: Λήψη προσθέτων.
Στην καρτέλα αυτή υπάρχει πεδίο αναζήτησης. Γράψτε UnPlug, πατήστε Enter και ο firefox θα σας καθοδηγήσει
στην εγκατάσταση.Πώς μπορώ να μετατρέψω όλα τα mp3 ενός καταλόγου σε ogg;

cd /path/to/mp3/files/

for i in *.mp3; do mpg321 "$i" -w - | oggenc -o "${i%%mp3}ogg" -; done

Για καλύτερη ποιότητα δοκιμάστε

for i in *.mp3; do mpg321 "$i" -w - | oggenc -q X -o "${i%%mp3}ogg" -; done

Όπου X αριθμός από -1 (πολύ χαμηλή ποιότητα) μέχρι 10 (βέλτιστη ποιότητα). Η προκαθορισμένη τιμή είναι X=3.Ανοίγω mp3 αρχεία με οποιοδήποτε πρόγραμμα και τα στοιχεία τους εμφανίζονται με ακατάληπτους χαρακτήρες.

Τα mp3 αρχεία σας φτιάχτηκαν σε παλαιότερα συστήματα που δεν υποστήριζαν την εγγραφή των μεταδεδομένων των αρχείων σε Unicode. Η απλούστερη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα EasyTAG.

  1. Εφαρμογές->Ήχος και Βίντεο->EasyTAG.
  2. Ανοίγετε το πρόγραμμα και πάτε στις ρυθμίσεις του:  Ρυθμίσεις->Προτιμήσεις.
  3. Στην καρτέλα «Ρυθμίσεις ετικετών ID3» αποεπιλέγουμε το «Δημιουργία ετικέτας ID3v1.x» και βεβαιωνόμαστε ότι είναι επιλεγμένο το «Δημιουργία ετικέτας ID3v2». 
  4. Επιλέγουμε «Χρήση μη-τυπικού συνόλου χαρακτήρων για την ανάγνωση των ετικετών ID3» να έχει τιμή «Ελληνική (ISO-8859-7)».
  5. Επιλέγουμε το «Αποθήκευση των ετικετών χρησιμοποιώντας πάντοτε το σύνολο χαρακτήρων UNICODE».
  6. Αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις και αφού επιστρέψουμε στο κύριο παράθυρο του EasyTAG φορτώνουμε τον κατάλογο που περιέχει τα mp3.
  7. Τέλος πατάμε «Αρχείο->Οπωσδήποτε αποθήκευση του αρχείου/των αρχείων».
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία τα αρχεία μας θα εμφανίζουν σωστά τους τίτλους τους στα διάφορα προγράμματα που παίζουν μουσική.Πώς μπορώ να μετατρέψω αρχεία PDF σε djvu;

Σε ένα τερματικό:

djvudigital --dpi=400 file.pdf

Περισσότερα options υπάρχουν. Πχ.:

djvudigital --dpi=400 --threshold=99 --fg-image-colors=1024 --fg-colors=128 file.pdf