Χρήσιμα εργαλεία


  1. Πώς μπορεί η Μυρία να με ενημερώσει αν μια σελίδα στο διαδίκτυο άλλαξε;
  2. Στο σπίτι έχω σύνδεση ADSL. Μπορώ από το γραφείο μου στο Πανεπιστήμιο να έχω πρόσβαση στον υπολογιστή του σπιτιού μου;
  3. Το forum του Πανεπιστημίου μας εξαναγκάζει να κατεβάζουμε τα συνημμένα αχρεία. Μπορεί να παρακαμφθεί αυτό;
  4. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το διαδίκτυο ανώνυμα;
  5. Πώς μπορώ να ελέγξω την ημερομηνία/ώρα μιας χώρας/πόλης;


Πώς μπορεί η Μυρία να με ενημερώσει αν μια σελίδα στο διαδίκτυο άλλαξε;

Αυτό έχει νόημα αν η σελίδα που θέλουμε να ελέγχουμε δεν αλλάζει κάθε λίγο. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε στη Μυρία να παρακολουθεί τις σελίδες με τις δημοσιεύσεις συναδέλφων ανά τον κόσμο, και μόλις διαπιστώσει αλλαγές να μας ενημερώνει με ένα email !! Περιγράφουμε αυτό το παράδειγμα:

Για να γίνεται αυτό εύκολα γράφτηκε ένα script με τη βοήθεια του οποίου και μιας καταγραφής στο crontab μπορείτε να πετύχετε το στόχο σας.

Πρώτα πρέπει να βρούμε την διεύθυνση της σελίδας που θέλουμε να ελέγχουμε. Προσέξτε γιατί πολλές σελίδες χρησιμοποιούν frames. Για να είστε σίγουροι κάντε δεξί κλικ στη σελίδα των δημοσιεύσεων και αν σας δίνεται η επιλογή «Show this frame only» επιλέξτε τη και μετά αντιγράψτε τη διεύθυνση από το σχετικό πεδίο του browser.
Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να παρακολουθούμε καθημερινά τις διευθύνσεις

http://myria.math.aegean.gr/~atsol/work/index.html

http://www.samos.aegean.gr/default.html

στις οποίες θα αναφερόμαστε με τα ATsolomitis και Samos αντίστοιχα.

Θα ρυθμίσουμε τη Μυρία να τις ελέγχει κάθε βράδυ στις 2 πμ και αν διαπιστώσει αλλαγές να μας ενημερώσει με email στη διεύθυνση myemail@emails.com

Σε ένα τερματικό στη Μυρία εκτελούμε τις εντολές:

export EDITOR=gedit       (δεν χρειάζεται αν είστε άνετοι στη χρήση του vi)
crontab -e

στο παράθυρο που ανοίγει γράφουμε μέσα τις γραμμές

0 2 * * *  /usr/local/bin/check4change ATsolomitis http://myria.math.aegean.gr/~atsol/work/index.html myemail@emails.com >/dev/null 2>&1
0 2 * * *  /usr/local/bin/check4change Samos http://www.samos.aegean.gr/default.html myemail@emails.com >/dev/null 2>&1

Σώζουμε το αρχείο και είμαστε έτοιμοι. Προσοχή: Κάθε γραμμή πρέπει να είναι μία γραμμή και να μην περιέχει τον χαρακτήρα αλλαγής γραμμής.

Για περισσότερες διευκρινίσεις απευθυνθείτε στον υπογράφοντα.
Στο σπίτι έχω σύνδεση ADSL. Μπορώ από το γραφείο μου στο Πανεπιστήμιο να έχω πρόσβαση στον υπολογιστή του σπιτιού μου;

Ναι μπορείτε πολύ εύκολα αν χρησιμοποιείτε linux. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ο απλούστερος είναι με τη δυνατότητα
που παρέχει το ssh να κάνει αντίστροφο port forwarding. Θα ρυθμίσουμε το μηχάνημά μας να ανοίγει ένα tunnel με τον εξυπηρετητή του Τμήματος (myria.math.aegean.gr). Από το γραφείο θα μπαίνουμε πρώτα στη Μυρία και στη συνέχεια
θα κάνουμε ssh στο μηχάνημα του σπιτιού μέσω του ανοιχτού tunnel.

Βήμα 1ο
Ας υποθέσουμε ότι το μηχάνημα στο σπίτι λέγεται localhost. Επειδή το μηχάνημα στο σπίτι θα ανοίγει μόνο του
αυτόματα το tunnel θα πρέπει να μπορεί να το κάνει χωρίς να του δίνει κάποιος κάποιο κωδικό (password).

Στον localhost:

ssh-keygen -t dsa

Πατήστε enter στις ερωτήσεις (μην δώσετε κάποια κωδική φράση όταν ζητήσει). Αυτό θα σώσει στο
/home/user/.ssh/ τα αρχεία id_dsa και id_dsa.pub.

Μεταφέρουμε το id_dsa.pub στον λογαριασμό μας στη Μυρία (υποθέτουμε ότι και στη Μυρία λεγόμαστε «user»):

scp .ssh/id_dsa.pub user@myria.math.aegean.gr:/home/user/.ssh/

Στη συνέχεια συνεδόμαστε στη Μυρία με ssh και εκεί εκτελούμε:

cat .ssh/id_dsa.pub >> .ssh/authorized_keys2

Τώρα από τον localhost επιβεβαιώνουμε ότι μπορούμε να συνδεθούμε στη Μυρία χωρίς να μας ζητάει κωδικό: Από
τον localhost η εντολή:

ssh user@myria.math.aegean.gr

πρέπει να μας βάλει στη Μυρία χωρίς να ζητήσει κωδικό. Αν όχι θα θέλουν διόρθωση τα δικαιώματα
στο αρχείο .ssh/authorized_keys2 στη Μυρία. Στη Μυρία εκτελέστε:

chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys2

Ξαναδοκιμάστε. Από τη στιγμή που συνδεόμαστε με ssh από τον localhost χωρίς να μας ζητάει κωδικό η Μυρία, έχουμε κάνει το δυσκολότερο κομμάτι της διαδικασίας.

Βήμα 2ο
Από τα εργαλεία της διανομής μας στο σπίτι εγκαθιστούμε το πρόγραμμα autossh, ενεργοποιούμε την υπηρεσία ssh και βεβαιωνόμαστε ότι το firewall του συστήματος δεν την μπλοκάρει.

Βήμα 3ο
Στον κατάλογο του localhost /usr/local/bin/ ως root φτιάχνουμε το αρχείο reverse-tunnel-to-myria με περιεχόμενο τις ακόλουθες δύο γραμμές:

!/bin/sh
while true ; do su -c 'autossh -M 20522 -N -R 80022:localhost:22 user@myria.math.aegean.gr' - user ; sleep 120 ; done

Πρέπει στο παραπάνω να αλλάξουμε 3 πράγματα. Τα δύο «user» με το username μας. Το δεύτερο είναι το username μας στον localhost. Το τρίτο πράγμα που πρέπει να αλλάξουμε είναι ο αριθμός 80022. Διαλέξτε έναν άλλον πενταψήφιο αριθμό στην τύχη ώστε να μην συμπίπτει με αυτόν που χρησιμοποιώ εγώ :-) ή κάποιος άλλος. Βάλτε έναν αριθμό που θα είναι εύκολο να θυμάστε. Θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε και τον 20522 με έναν άλλον πενταψήφιο αριθμό (αυτόν δεν χρειάζετε να τον θυμάστε).

Το κάνουμε εκτελέσιμο

chmod u+x reverse-tunnel-to-myria

Στο αρχείο /etc/rc.local

προσθέτουμε τη γραμμή

/usr/local/bin/reverse-tunnel-to-myria &

Κάνουμε reboot στο μηχάνημα του σπιτιού (localhost) και είμαστε έτοιμοι.

Σε κάθε εκκίνηση του localhost το μηχάνημα θα προσπαθεί να ανοίξει το tunnel στη Μυρία.
Αν πχ δεν έχει δίκτυο θα προσπαθεί ξανά και ξανά ανά 2 λεπτά. Μόλις βρει δίκτυο θα ανοίξει το tunnel.
Συχνά τα tunnels καταρρέουν. Αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιούμε την autossh αντί της ssh. Η πρώτη παρακολουθεί το tunnel και αν αυτό καταρεύσει το ξαναξεκινάει αυτόματα μετά από λίγα λεπτά. 

Τέλος από τη Μυρία μπορούμε να συνδεθούμε στον localhost με την εξής εντολή:

ssh -p 80022 user@localhost

Στην εντολή αυτή θα ζητήσει κωδικό πρόσβασης το μηχάνημα του σπιτιού μας!!

Αν το μηχάνημα του σπιτιού μας δεν απαντήσει, σημαίνει ότι κατέρευσε το tunnel. Η autossh θα το ξαναξεκινήσει σε μερικά λεπτά, οπότε ξαναδοκιμάζουμε λίγο αργότερα.

Αν θέλουμε γραφικό εργαλείο για εύκολη μεταφορά αρχείων γράφουμε στον nautilus του Gnome (το εργαλείο με το οποίο βλέπουμε τα αρχεία μας στη Μυρία) τη διεύθυνση:

ssh://user@localhost:80022/home/user/

(πάλι με τα σωστά «user» και «80022»).


Το forum του Πανεπιστημίου μας εξαναγκάζει να κατεβάζουμε τα συνημμένα αχρεία. Μπορεί να παρακαμφθεί αυτό;

Ναι, αλλά πριν το κάνετε θα πρέπει να καταλάβετε τον λόγο που το forum εξαναγκάζει το download. Αυτό έχει να κάνει με την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων που αποθηκεύονται στον εξυπηρετητή που έχει το forum. Τις οδηγίες που θα σας δοθούν παρακάτω τις ακολουθείτε με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Το κύριο πρόβλημα είναι αρχεία στο forum της μορφής html. (Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα pdf αρχεία και πιθανώς και με τα
doc όταν η εκτέλεση μακροεντολών είναι αποενεργοποιημένη στο OpenOffice ή στο Word). Ένα κακό συννημένο html αρχείο που θα ανοίξει κατευθείαν από τον browser σας μπορεί να κλέψει προσωπικά σας στοιχεία (από cookies) αποθηκευμένα στον εξυπηρετητή. Η υπηρεσία πληροφορικής θα μας διευκόλυνε πολύ αν τα συνημμένα html αρχεία τα αποθήκευε σε άλλο domain (και όχι στο forum.aegean.gr (αυτό κατατίθετε εδώ και ως αίτημα)). Αν τα συνημμένα βρίσκονται σε άλλο domain ή η πρόσβαση είναι με άλλο πρωτόκολλο τότε το πρόβλημα αυτό δεν υπάρχει (same origin policy). Πχ συχνά εμφανίζονται μηνύματα που αντί για συννημένα έχουν δεσμούς προς το ftp του Ιδρύματος. Αυτά δεν βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του forum.aegean.gr.

Αφού εξηγήσαμε το πρόβλημα παρουσιάζουμε την παράκαμψη της διαδικασάς του υποχρεωτικού download.

Ο τρόπος που το forum εξαναγκάζει το download (και το κάνει τόσο στα Windows όσο και στο Linux) είναι ότι κρύβει από τον browser την πληροφορία για το τι είδος αρχείου είναι το ζητούμενο με αποτέλεσμα ο Browser να μην ξέρει με τι εφαρμογή θα το ανοίξει. Στην παρακάτω λύση αναγκαστικά κάθε φορά λέμε (με ένα κατάλληλο κλικ) τι είδους αρχείο κατεβάζουμε.
 
Θα χρειαστούμε τον Firefox, μια επέκτασή του και λίγο hacking. Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer μάλλον δεν υπάρχει τρόπος παράκαμψης.

1. Με τον Firefox πηγαίνουμε στη σελίδα https://addons.mozilla.org/ και στο πεδίο της αναζήτησης γράφουμε

Open in browser

Βρίσκουμε και εγκαθιστούμε την συγκεκριμένη επέκταση, και επανεκκινούμε τον Firefox.

2. (Hacking) Στο πεδίο της διεύθυνσης του Firefox γράφουμε

about:config

και πατάμε Enter. Θα μας ζητήσει να επιβεβαιώσουμε ότι θέλουμε να τη δούμε και ότι θα προσέχουμε.
Στη συνέχεια θα μας εμφανίσει ένα μεγάλο κατάλογο. Οπουδήποτε στον κατάλογο κάνουμε

Δεξί κλικ με το ποντίκι->Νέο->Αλφαριθμητικό

Θα μας ρωτήσει όνομα και θα γράψουμε

extensions.openinbrowser.additional_mimes

Στη συνέχεια θα μας ζητήσει τιμή και θα γράψουμε

application/pdf|application/doc|application/xls

Θα πατήσουμε ΟΚ και είμαστε έτοιμοι.Τώρα, όταν στο forum κάνουμε κλικ σε ένα συννημενο doc ή pdf ή xls αρχείο εκτός από το πεδίο «Αποθήκευση Ως» ο Firefox θα μας δώσει και τη δυνατότητα να ανοίξουμε το αρχείο στον Firefox ως doc ή pdf ή xls αρχείο. Θα επιλέξουμε ανάλογα με το αρχείο που κατεβάζουμε και μετά το OK θα μας ρωτήσει με ποια εφαρμογή. Εδώ θα πρέπει να διαλέξουμε την εφαρμογή που επιθυμούμε (πχ soffice για το OpenOffice, WinWord.exe για το Word, acroread για pdf κλπ) (στο Linux πρέπει να του πούμε /usr/bin/soffice, /usr/bin/acroread κλπ) και αν το επιθυμούμε να κάνουμε κλικ στην επιλογή να θυμάται τη συσχέτιση.

Από εδώ και στο εξής ο Firefox απλά θα μας ζητάει να του πούμε τι αρχείο είναι αυτό που θέλουμε να δούμε και δεν θα είναι απαραίτητο να το σώσουμε πρώτα.Ανώνυμη πλοήγηση στο Internet.

Εγκαταστήστε στον Firefox στη Μυρία την επέκταση «torbutton».

Επανεκκινήστε τον Firefox. Κάτω δεξιά στο παράθυρο θα εμφανιστεί το κείμενο «το Tor είναι απενεργοποιημένο».

Για την διόρθωση ενός bug του Torbutton : Δεξί κλικ στο Torbutton → Επιλογές → Ρυθμίσεις ασφαλείας → και αποεπιλέξτε : «Απομόνωση δυναμικού περιεχομένου ανά κατάσταση λειτουργίας Tor»

Από το ίδιο παράθυρο μπορείτε να ρυθμίσετε το Tor να εμφανίζει ένα εικονίδιο αντί για το παραπάνω κείμενο.

Από τη στιγμή που θα ενεργοποιήσετε το Tor κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιό του (περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα)
μπορείτε να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο ανώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εφικτό να δει κανείς από ποια διεύθυνση ζητείται η όποια σελίδα. Το κόστος της ανωνυμίας είναι ότι οι σελίδες φορτώνονται λίγο πιο αργά. Οπότε δεν συστήνεται η μόνιμη ενεργοποίηση του Tor.

Για να επιβεβαιώσετε ότι όλα λειτουργούν σωστά κάντε κλικ εδώ. Θα πρέπει να σας πει ότι έρχεστε από μια IP διεύθυνση διαφορετική από την 195.251.131.31 (που είναι η IP της Μυρίας). Αν εμφανίζεται η προηγούμενη IP κάτι έχετε κάνει λάθος.

Πώς μπορώ να ελέγξω την ημερομηνία/ώρα μιας χώρας/πόλης;

Σε ένα τερματικό γράψτε

tm Όνομα_πόλης (στα αγγλικά).

Πχ

tm New_York.---------

Α. Τσολομύτης

Τελευταία ενημέρωση:
28 Ιανουαρίου 2011