Νίκος Δαφνής

Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ωρες Γραφείου: Τρίτη & Πέμπτη 9:00 - 11:00

Nikos Dafnis

Assistant Professor
Department of Mathematics
University of the Aegean

Office Hours: Tuesday & Thursday 9:00 - 11:00


Επικοινωνία
:
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
83200 Καρλόβασι, Σάμος

e-mail: nikdafnis AT aegean.gr
Τηλ.: +30 22730 82128

Contact Information
:
Department of Mathematics
University of the Aegean
83200
Karlovassi, Samos

e-mail: nikdafnis AT aegean.gr

 Tel.: +30
22730 82128


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
:
- Πιθανοθεωρητικές Μέθοδοι          
- Ασυμπτωτική Γεωμετρική Ανάλυση
- Στοχαστική Γεωμετρία
- Κυρτή Γεωμετρία
Research Interests
:
- Probabilistic Methods
- Asymptotic Geometric Analysis
- Stochastic Geometry
- Convex Geometry

Βιογραφικό Σημείωμα


Curriculim Vitae
Μαθήματα
White Board
Τι είναι κακό με την AEGEAN/ΟΑ