next up previous
Next: Λύση Up: Άσκηση 20 Previous: Άσκηση 20

Υπόδειξη

Εκφράστε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του $A$ σαν γινόμενο πρωτοβάθμιων παραγόντων. Εφαρμόστε το Θεώρημα Πρωταρχικής Ανάλυσης υπολογίζοντας τους αντίστοιχους πυρήνες για κάθε πρωτοβάθμιο παράγοντα. Βρείτε μια βάση για καθένα από τους υπόχωρους και υπολογίστε τον πίνακα $A$ ως προς την νέα αυτή βάση.

Vassilis Metaftsis
1999-09-15