Υπόδειξη

Χρησιμοποιήστε το μετασχηματισμό .

[Επιστροφή στην Άσκηση 3]