Καλώς ήρθατε στον εξυπηρετητή «Μυρία»

του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Οδηγός Χρήσης του myria.math.aegean.gr

Oδηγοί μαθημάτων ΕΠΕΑΕΚ Ι - ΕΠΕΑΕΚ ΙI

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (Moodle)

Εργαστήριο Ελεύθερου Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας

Περιβαλλοντολογικά φιλικές ρυθμίσεις για υπολογιστές με LinuxΥπηρεσίες

Κατάσταση Υπολογιστικής Συστοιχίας (pythagoras.math.aegean.gr)

Live χάρτης πλοίων που ταξιδεύουν στα νησιά του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Fax Server(πρόσβαση μόνο μέσα από το Τμήμα)

PDF Distiller (πρόσβαση μόνο μέσα από το Τμήμα)