Εργαστήριο Ελεύθερου Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

               


Στο παρακάτω δεσμό (πατήστε στο λογότυπο) παρέχεται η εφαρμογή Riot με πειραματική υποστήριξη για τη συγγραφή μηνυμάτων σε TeX.

Αλλάξτε τον εξυπηρετητή σύνδεσης: πατήστε «change»
και δηλώστε homeserver URL τον

matrix.math.aegean.gr

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας
@user:matrix.math.aegean.gr

Στις γενικές ρυθμίσεις ενεργοποιήστε την καθολική υποστήριξη KaTeX. Στα μηνύματά σας τώρα μπορείτε να γράφετε μαθηματικά ανάμεσα σε $ $.