Το έργο μετά από μια περίοδο δοκιμών και ελέγχου θα δοθεί με κατάλληλη ελεύθερη άδεια τύπου ΕΛ/ΛΑΚ.

Ψηφιοποίηση έργου: Ανδρέας Παπασαλούρος, Αντώνης Τσολομύτης.

Ανάπτυξη εφαρμογής αναζήτησης και ιστοσελίδας: Νικόλαος Παπαλουκάς.

Συνεργάστηκαν οι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών: Χρήστος Πηλιχός και Μενέλαος Ραδίσης.