κωρυκώδης - κώψον

Α - α Τόμος: volA σελ: pg_0040

djvu icon         pdf icon

λ - λάβραξ