Μιχαήλ Ανούσης
- Michael Anoussis
Καθηγητής - Professor

Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Department of Mathematics, of the University of the Aegean

 

Διεύθυνση
Τμήμα Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
83200 Καρλόβασι, Σάμος
Ε-mail: mano@aegean.gr, Τηλ.: 22730-82127, Fax: 22730-82007

Contact Information
Department of Mathematics
University of the Aegean
83200 Karlovassi, Samos, Greece
Ε-mail: mano@aegean.gr, Τel.: 22730-82127, Fax: 22730-82007

Βιογραφικό Σημείωμα
Curriculum Vitae
Ερευνητικά ενδιαφέροντα - Research interests
Μαθήματα
Σύνδεσμοι - Useful links