Οδηγοί Ασκήσεων
Στα πλαίσια της αναμόρφωσης του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος (ΕΠΕΑΕΚ) δημιουργήθηκαν οδηγοί ασκήσεων στα παρακάτω μαθήματα, οι οποίοι περιλαμβάνουν στοιχεία θεωρίας και ασκήσεις με υποδείξεις και πλήρεις λύσεις.
 
Απειροστικός Λογισμός Ι
Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
Απειροστικός Λογισμός ΙV
Γραμμική Άλγεβρα Ι
Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
Ανάλυση Ι
Αναλυτική Γεωμετρία
Αλγεβρα
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
Πιθανότητες