| ελληνικά | homeviews | vitæ | books | publications |
Antonis Tsolomitis | University of the Aegean


Real Analysis  (in Greek)

M. Anoussis, A. Tsolomitis, and V. Felouzis

Samos 2014

This book covers a big part of Analysis teached in undergraduate courses in  Mathematics Departments.Functional Analysis, An Introduction

by

Y. Eidelman, V. Milman and, A. Tsolomitis

Graduate Studies in Mathematics, No. 66

Published by ams, 2004

This textbook provides an introduction to the methods and language of functional analysis, including Hilbert spaces, Fredholm theory for compact operators, and spectral theory of self-adjoint operators. It also presents the basic theorems and methods of abstract functional analysis and a few applications of these methods to Banach algebras and the theory of unbounded self-adjoint operators.

The text corresponds to material for two semester courses (Part I and Part II, respectively) and is essentially self-contained. Prerequisites for the first part are minimal amounts of linear algebra and calculus. For the second part, some knowledge of topology and measure theory is recommended. Each of the 11 chapters is followed by numerous exercises, with solutions given at the end of the book.

The amount of mathematics presented in the book can well be absorbed in a year's study and will provide a sound basis for future reading. It is suitable for graduate students and researchers interested in operator theory and functional analysis.
Σύνολα και Αριθμοί
Μια εισαγωγή στα Μαθηματικά


Πανεπιστημιακά Μαθηματικά Κείμενα, Αρ. 7

Εκδόσεις LeaderBooks, 2004.

Το βιβλίο Σύνολα και Αριθμοί έχει ως στόχο να εισαγάγει τους αναγνώστες στα πανεπιστημιακά Μαθηματικά και ταυτόχρονα να τους προϊδεάσει για θέματα που θα συναντήσουν στη συνέχεια των σπουδών τους στα Μαθηματικά. Έτσι, η ύλη του βιβλίου δεν παρουσιάζεται ως ένα «κλειστό» σύνολο ιδεών, αλλά καταβάλλεται προσπάθεια να παρουσιαστούν «δίοδοι» προς διάφορους ανώτερους κλάδους των σύγχρονων Μαθηματικών.
Ο κορμός του κειμένου πραγματεύεται τα σύνολα, ειδικότερα τα σύνολα των φυσικών, των ακεραίων, των ρητών, των πραγματικών και των μιγαδικών αριθμών, και τις συναρτήσεις από το ένα σύνολο στο άλλο, δηλαδή τις ακολουθίες, τις πραγματικές συναρτήσεις, τους πίνακες και τις μιγαδικές συναρτήσεις. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πολλές λυμένες και άλυτες ασκήσεις.
Digital Typography Using LaTeX

by

A. Syropoulos, A. Tsolomitis, and N. Sofroniou

Published by Springer Verlag, October 2002

"Digital Typography Using LaTeX" collects together the most frequently required 'how to' information and tools. The book describes recent developments in multilingual typesetting using TeX that make it easy for users to prepare documents in their own languages and alphabets. In addition, it demonstrates how to develop a single document for use in camera-ready copy, World Wide Web pages, and portable electronic documents. The book is the first that includes documentation for the Unicode version of TeX the Ω typesetting system.                   
course notes | digitizations | translations | software | links | contact |