ελληνικά | homeviews | vitæ | books | publications |
Antonis Tsolomitis University of the Aegean


Quantitative Steiner/Schwarz-type symmetrizations, Geometriæ Dedicata 60, 1996, 187-206.
On the convolution body of two convex bodies, C.R. Seances Acad. Sci. Ser. I 322, 1, 1996, 63-67.
Convolution bodies and their limiting behavior, Duke Math. Journal 87, 1997, no. 1, 181-203.
A note on the $M^*$-limiting convolution body, Convex Geometry, msri Publications, Volume 34, 1998.
John's theorem for an arbitrary pair of convex bodies, joint with A. Giannopoulos and I. Perissinaki, Geometriæ Dedicata 84, 2001, 63-79.
Volume radius of a random polytope in a convex body, joint with A. Giannopoulos Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. 134, 2003, no. 1, 13-21.
Asymptotic formulas for the diameter of sections of symmetric convex
bodies
, with A. Giannopoulos and V.D. Milman,  J. Funct. Anal. 223 (2005) 86-108.
Random points in isotropic unconditional convex bodies, with A. Giannopoulos and M. Hatrtzoulaki, Journal of the London Mathematical Society 72 (2005), 779-798.
Asymptotic shape of a random polytope in a convex body, with N. Dafnis and A. Giannopoulos, J. Funct. Anal. (2009).
Quermaßintegrals and asymptotic shape of random polytopes in an isotropic convex body with N. Dafnis and A. Giannopoulos, Michigan Mathematical Journal, vol. 62, Issue 1, (2013) 59-79.
Geometry of the L_q centroid bodies of an isotropic log-concave measure
with A. Giannopoulos, P. Stavrakakis and B-H. Vritsiou, Trans. ams 367 (2015), 4569-4593.
A direct TeX-to-Braille transcribing method, with A. Papasalouros, assets '15: 17th International acm sigaccess Conference on Computers & Accessibility, October 26-28, 2015, Lisbon, Portugal, acm 978-1-4503-3400-6/15/10.
Asymptotic shape of the convex hull of isotropic log-concave random vectors
with A. Giannopoulos and L. Hioni, Adv. in Appl. Math. 75 (2016) 116-143.
Remarks on the Rogers-Shephard inequality, with A. Giannopoulos and Eleftherios Markessinis Proc. Amer. Math. Soc. 144 (2016), no. 2, 763–773.
Geometry of random sections of isotropic convex bodies, with A. Giannopoulos and L. Hioni, Bulletin of the hms, 60 (2016) 20-40.
A direct TeX-to-Braille transcribing method, with A. Papasalouros, Journal of Science Education for Students with Disabilities, Vol. 20, Iss. 1 (2017).


LaTeX και γραμματοσειρές TrueType, μαζί με τον Α. Συρόπουλο, Το Εύτυπον, 2, 17-22, 1999.
Εγκατάσταση νέων γραμματοσειρών στο LaTeX2e, μαζί με τον Α. Συρόπουλο, Το Εύτυπον, 3, 57-68, 2000.
Σαρώνοντας με ελεύθερο λογισμικό, μαζί με τον Α. Κοντογεώργη, Το Εύτυπον, 8, 25-27, 2002
The Kerkis Font Family, TUGboat, Vol. 23, No. 3/4, 296-301, 2002.
Εγκατάσταση γραμματοσειρών TrueType στο TeX και LaTeX, Το Εύτυπον, 11/12, 1-6, 2004

                   
course notes | digitizations | translations | software | links | contact |