| ελληνικά | homeviewsvitæbooks | publications |


Antonis Tsolomitis | University of the Aegean


Mathematics cheat sheet (in English): Table of formulae, Samos, December 2018
Mathematics cheat sheet (in Greek)

Course notes (in Greek)

Απειροστικός Λογισμός Ι-ΙΙ

Τα βασικά στοιχεία περί ακολουθιών στους πραγματικούς αριθμούς δεν υπάρχουν πια στα σχολικά βιβλία και συχνά δεν εμφανίζονται και στα πανεπιστημιακά βιβλία απειροστικού λογισμού, ειδικά σε αυτά που είναι μεταφράσεις αμερικανικών εκδόσεων. Το παρακάτω αρχείο επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό. Επιπλέον στο δεύτερο μέρος των σημειώσεων παρουσιάζονται και οι σειρές πραγματικών αριθμών.


Σάμος 2017

Απειροστικός Λογισμός IV

Σάμος 2012

Κυρτή Γεωμετρική Ανάλυση

Κυρτή Γεωμετρική Ανάλυση
σε συνεργασία με τον Α. Γιαννόπουλο.

 
Θεωρία Μέτρου: pdf, source code.

Σάμος 2009
Ανάλυση Ι.


Λυμένες ασκήσεις Ανάλυσης Ι html      pdf


                   
course notes | digitizations | translations | software | links | contact |