Σύνολα και Αριθμοί
Μια εισαγωγή στα ΜαθηματικάΑ. Τσολομύτης

Εκδόσεις: Leader Books

Διαβάστε για την Leader Books
Σειρά: Πανεπιστημιακά Μαθηματικά Κείμενα
Αριθμός: 7


Το βιβλίο Σύνολα και Αριθμοί έχει ως στόχο να εισαγάγει τους αναγνώστες στα πανεπιστημιακά Μαθηματικά και ταυτόχρονα να τους προϊδεάσει για θέματα που θα συναντήσουν στη συνέχεια των σπουδών τους στα Μαθηματικά. Έτσι, η ύλη του βιβλίου δεν παρουσιάζεται ως ένα «κλειστό» σύνολο ιδεών, αλλά καταβάλλεται προσπάθεια να παρουσιαστούν «δίοδοι» προς διάφορους ανώτερους κλάδους των σύγχρονων Μαθηματικών.
Ο κορμός του κειμένου πραγματεύεται τα σύνολα, ειδικότερα τα σύνολα των φυσικών, των ακεραίων, των ρητών, των πραγματικών και των μιγαδικών αριθμών, και τις συναρτήσεις από το ένα σύνολο στο άλλο, δηλαδή τις ακολουθίες, τις πραγματικές συναρτήσεις, τους πίνακες και τις μιγαδικές συναρτήσεις. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πολλές λυμένες και άλυτες ασκήσεις.


Book cover